visu ūgiu


visu ūgiu
full

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ūgis — ū̃gis sm. (2) KBII68, K.Būg, DŽ, FrnW; N, L, Š 1. Skdv, Pv, Nm, Kp, Kkl kieno nors išaugtas dydis, aukštis: Ūgio buvo vidutinio A.Vien. Visi broliai buvo lyg vienos ankšties žirniai, tik nežymiai vienas kitą prašokę ūgiu P.Cvir. Mudu vienu ūgiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitiesti — atitiẽsti, ia (atìtiesia), atìtiesė NdŽ, attiẽsti K; H157, R, MŽ, Sut, N, atatiẽsti Š 1. tr. Q48, H157 R, MŽ, Sut, N, K, M, LL181, Š, Rtr, BŽ83, NdŽ, KŽ padaryti tiesų, ištiesinti ką nelygų, kreivą, sulenktą, išlyginti: Attiestas Q45.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiek — 1 kiek adv. K; SD78, B, R 1. koks skaičius, kaip daug (klausiamuosiuose sakiniuose): Kiek buvo žmonių? J.Jabl. Kiek jūs rugių prikūlėt? Dkš. Kiek tau metų? BŽ98. Kiek tokiam? (klausia pirkėja puodo kainos) Ukm. Kiek brangi druska? Šts. Kiek gi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krestelėjimas — krèstelėjimas sm. (1) DŽ → krestelėti: 1. Nuo krestelėjimų byra žirginių dulkelės rš. 2. Dabar jau buvo galima išskirti vežėčių krestelėjimus ir spėrią arklio risčią J.Balt. Mane baugino ir mažas lėktuvo krestelėjimas rš. | prk.: Jarmalų ir kitų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • visas — vìsas, à pron. def. (4) K, Š, Rtr, FrnW, NdŽ, KŽ, LzŽ, DrskŽ; SD1198, SD407, Lex5, H, H154, R, R157, MŽ, MŽ208, Sut, KBII114, N, M, LL285, L 1. neskirstomas dalimis (nurodant objektą ar subjektą kaip visumą): Vìsas kepalas duonos DŽ. Vìsas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ziūktelėti — ziūktelėti, ėja, ėjo intr. 1. virstelėti: Milžinas visu savo ūgiu kaip rąstas ziūktelėjo žemėn rš. 2. tėkštelėti, smogtelėti: Liniuotė visu smagumu ziūktelėjo per ištiestą delną rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išversti — išver̃sti, išver̃čia (ìšverčia), ìšvertė 1. tr. D.Pošk, L, Rtr, DŽ parblokšti, paguldyti ant šono: Tik ėdalą gadina tas paršas – užkabinęs snukiu lovį išver̃čia Krs. Ir ėjo Jėzus bažnyčion Dievo, ir išvarė visus perkančius ir parduodančius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krūmojimas — sm. (1) → krūmoti: Azotas žadina [žiemkenčių] želmenų augimą ir krūmojimą sp. Augalai išplaukė iš visų krūmojimo ūgių rš. | refl.: Daugiamečių žolių šaknys pajėgia atželti iš krūmojimosi mazgų sp. Rūpestingai stebimos jos (augalo atmainos)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nokti — 2 nokti, ia ( sta, a), ė ( o) (plg. la. nākt) 1. intr. eiti, sekti iš paskos: Eš pamažu noksiu, kaip galės pekus ir vaikai eiti BB1Moz33,14. 2. tr. vytis, gintis: Aš jį noku, t. y. pagenu J. Tu nokei, t. y. pasku ano bėgai, gineis J. Ginte… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • purplelis — purplẽlis sm. (2) K; SD337, N, E zool. kurklelis (Streptopelia): Karvelis purplelis (S. turtur), mažiausias visų Europos gyvenančių karvelių, savo ūgiu vos praneša didesnes strazdų rūšis T.Ivan. Europos ir Azijos pietuose labai paplitęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language